Het begrip ‘met hart en ziel’ geldt wat Identity Projects betreft niet alleen voor individuen, maar ook voor organisaties. Dat blijkt uit de manier waarop wij positioneringprocessen van organisaties begeleiden. Wat wij niet doen, is de vraag- en probleemstelling aanhoren en analyseren, en daar vervolgens een advies opplakken of een training aanhangen. Nee, wij stimuleren bij alle betrokkenen een proces van binnen naar buiten. Het resultaat? Authenticiteit, een heldere focus en betrokkenheid.

AUTHENTIEKE POSITIONERING

In het positioneringproces staan de volgende vragen centraal:

  • Wie zijn we? (identiteit)
  • Waar willen we naartoe? (missie)
  • Wat zijn onze kernwaarden?
  • Hoe benutten wij onze kerncompetenties?
  • Hoe vertalen we dit in congruent gedrag naar doelgroepen? (positionering)

Er is sprake van een krachtige organisatie als er congruentie is op alle niveaus van bedrijfsvoering. Identity Projects helpt die congruentie te ontdekken en vervolgens te vertalen in een authentieke positionering.

MEDEWERKERS BEPALEN BEELDVORMING

Een heldere positionering is sterk richtinggevend en bepalend voor het succes van de organisatie en haar medewerkers. Het mobiliseert medewerkers richting de gekozen strategie, zodat de identificatie, de betrokkenheid en de motivatie toenemen. Dit is van cruciaal belang, want door hun gedrag zijn het de medewerkers die - meer dan mooie praatjes en plaatjes - de beeldvorming in de markt bepalen.