Organisatiepositionering is bedoeld voor ondernemers en managers die:

  • De consensus binnen het managementteam willen vergroten;
  • Hun visie en missie willen updaten;
  • Hun positionering zowel intern als extern willen aanscherpen;
  • De effectiviteit van hun communicatie willen vergroten;
  • De betrokkenheid van medewerkers bij organisatiedoelen willen vergroten.

Wanneer u als managementteam op gezette tijden aandacht besteedt aan de positionering van de organisatie, zorgt dat vaak voor nieuwe inzichten. U vindt antwoorden op vragen als: Waar staat onze organisatie? Wat zijn de kernwaarden en de kracht van onze organisatie? Wat zijn de uitdagingen? Wat is onze visie op basis van deze nieuwe inzichten? Hoe scherpen we onze missie aan en welke producten en/of diensten passen daarbij?

Aan de hand van een positioneringhiėrarchie worden deze vragen besproken. Zo ontstaat meer betrokkenheid en krijgt u inspiratie en richtlijnen voor de groei van de organisatie en uw medewerkers.


« VORIGE