Persoonlijke coaching is bedoeld voor mensen die:

  • Een antwoord willen op identiteitsvraagstukken
  • Een toekomst willen die bij hen past;
  • Willen leren omgaan met stress;
  • Voor veranderingen in hun werk staan;
  • Willen communiceren vanuit kracht in plaats van (on)macht;
  • Meer willen genieten van leven en werk.

Iedereen heeft op bepaalde momenten in zijn loopbaan baat bij een (korte) ondersteuning om doelen scherper te krijgen en daarmee meer zicht te krijgen op eigen talenten en valkuilen. Coaching is erop gericht persoonlijke doelen te bereiken en barrières weg te nemen.

Onze coachtrajecten starten met een intake van ruim 2 uur waarin de coachvraag en het coachdoel onder de loep genomen worden. Waar relevant wordt gewerkt met het Profiel Levensstijlen Inventarisatie LSI*, waarmee inzicht in de - vaak onbewuste - denk en gedragspatronen wordt verkregen. In de vervolggesprekken (gemiddeld 75 minuten) gaat het om verdere bewustwording van het eigen functioneren en om het vergroten van het zelfsturend vermogen. In veel gevallen kan het coachdoel al in een zestal gesprekken worden gerealiseerd.

* Identity Projects is geautoriseerd gebruiker van het Life Styles Inventory van Human Synergistics.


« VORIGE